fredag 21. januar 2011

Rovfugler på Jæren.

Jæren er overvintringsområde for flere av våre vanligste rovfugler.
Her er det som regel rikelig tilgang på mat.
Store flokker med kråkefugler, stær, trost og andefugler overvintrer også her.
Utover vinteren svekkes en del av disse og blir et lett bytte for hønsehauken og jaktfalken.
Hønsehauk og musvåk er vel de mest tallrike men både myrhauk, fjellvåk, jaktfalk, tårnfalk og dvergfalk observeres ofte.
En del av disse rovfuglene da spesielt hønsehauk og våkene er relativt lette å få ned på utlagt åte.
Med så mange rovfugler samlet blir det ofte krangel om maten noe som skaper muligheter for fotografen til å forevige slåsskamper, fuglenes adferd og kropsspråk.


Hønsehauken betraktes normalt som en skogens jeger men her på Jæren er den tvunget frem i åpent lende, den er tøff og enkelte individer tåler ganske mye av forstyrrelser før de forlater bytte.Musvåken er mer forsiktig, men enkelte individer klarer å jage hønsehauken fra åte.
Mens hønsehauken er spesialist på ribbing av fugl så venter helst musvåken til hauken er ferdig med ribbinga før den jager den bort.


Jaktfalken går ikke ned på utlagt åte den er en dyktig jeger og slår byttet i flukt.
I det flate terrenget på Jæren bruker den gjerne gjerdepåler som utkikspunkt.

Havørna har også funnet ut at det er bra med mat her og det observeres stadig flere utover vinteren.