søndag 1. januar 2012

Våker på overvintring.


På sen høsten trekker våkene sørover. Noen stopper langs kysten av sør-Norge og blir der hele vinteren. Musvåken er en vanlig gjest mens fjellvåken er mer sjelden. Det er ikke vanlig att flere individer av fjellvåken blir her over lengre tid slik de har gjort i år. Om den blir her hele vinteren er usikkert. Så lenge mat tilgangen er god er det kanskje håp om att de blir.
Våkene er smågnager spesialister men når smågnager tilgangen minker spiser de også åtsler og bytterester etter andre rovfugler.

Fjellvåken er en vakker fugl når en får studert den på nært hold.Musvåken har store variasjoner i fargetegningene lyse individer kan minne om fjellvåk.

Dette er imidlertid en ganske mørk variant.